"In principio erat verbum"

velkommen til

NorText.net

- din leverandør av kvalitetsoversettelser mellom norsk og polsk

   

 • NorText.net er norsk-basert, profesjonelt statsautorisert translatørbyrå med avdeling i Gdynia, Polen.
 • Vi leverer primært oversettelser mellom norsk og polsk. Disse er utført av statsautoriserte translatører, og kan dermed brukes i alle offisielle sammenhenger, både i Norge og Polen.
 • NorText.net kan også levere kvalitetsoversettelser mellom polsk-engelsk, og norsk-engelsk. Disse oversettelser har lavere pris, og er ikke statsautoriserte, men blir normalt godkjent av de fleste institusjoner.
 • Vi har vært på det norske markedet siden 1985.

Priser

Standardtekst (ikke fagtekst): Én A-4 side, 300 ord/1200 tegn: kr. 450,-

Fagtekst: Én A-4 side, 300 ord/1200 tegn: fra kr. 600,- til 800,- (avhengig av vanskelighetsgrad)

Vi oversetter alle typer dokumenter, bl.a.:

 • attester
 • ekteskapsattester
 • vitnemål
 • diplomer
 • kontrakter
 • avtaler, kontrakter
 • teknisk dokumentasjon

m.m.

Standarddokumenter har faste priser.

Typisk vil f.eks. en vielsesattest koste kr. 450,-

Prisene er inkl. mva.

NB! Vi kan tilby 30% rabatt for studenter/elever.

Levering

Ferdige oversettelser sendes til oppdragsgiver som postoppkrav, slik at betalingen finner sted på ditt lokale postkontor, der forsendelsen hentes. I tillegg til prisen kommer porto.

Vi kan tilby rask leveringstid, normalt mellom 1 - 3 dager

 

Språkkurs

NorText.net tilbyr følgende kurs i norsk og polsk fra januar 2008:


Type 1 - Standard kurs. Nybegynnere - Trinn I.

Antall dager pr. uke: 3 (mandag, onsdag, fredag)
Antall timer pr. uke: 3 x 2 = 6 timer.
Antall timer pr. måned: 24 timer
Kursets varighet: 3 måneder.
Totalt antall timer: 72 timer
Pris kurs type 1: kr. 5.500,- pr. måned

Type 1A - Standard utvidet kurs. Nybegynnere og viderekomne - Trinn I og II
Antall dager pr. uke: 3 (mandag, onsdag, fredag)
Antall timer pr. uke: 3 x 2 = 6 timer.
Antall timer pr. måned: 24 timer
Kursets varighet: 6 måneder.
Totalt antall timer: 144 timer
Pris kurs type 1A: kr. 5.500,-

Type 2 - Intensiv kurs. Nybegynnere og viderekomne - Trinn I og II
Antall dager pr. uke: 5 (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag)
Antall timer pr. uke: 5 x 2 = 10 timer.
Antall timer pr. måned: 40 timer
Totalt antall timer: 120 timer
Kursets varighet: 3 måneder.
Pris kurs type 2: kr. 6.850,- pr. måned

Type 2A - Intensiv utvidet kurs. Nybegynnere og viderekomne - Trinn I og II
Antall dager pr. uke: 5 (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag)
Antall timer pr. uke: 5 x 2 = 10 timer.
Antall timer pr. måned: 40 timer
Kursets varighet: 6 måneder.
Totalt antall timer: 240 timer
Pris kurs type 2A kr. 5.850,- pr. måned


Dette er nettopriser kursdeltaker betaler. Kursmateriell inkludert.

Kurssted - Solli plass, eller Økern sentret.

Kursene holdes av statsautorisert translatør i begge språkene.

Antall deltakere: 1 - 6.

NorText.net kan sette opp kurs skreddersydd for den enkeltes behov.

Planlagt kursstart: fortløpende fra 15. januar 2007.

Påmelding nortext@nortext.net

Tolking

NorText.net kan ta på seg også alle typer tolkeoppdrag:

 • konsekutivtolking
 • simultantolking
 • konferansetolking


Timepris fra kr. 400,- pr. påbegynt time (inkl. mva). Minimumsats er 2 timer, inkl. kjøring til og fra oppdragsstedet innenfor Stor-Oslo området.

Honorar for heldagsoppdrag etter avtale.

Taushetsplikt

 • NorText.net sine translatører har absolutt taushetsplikt.
  Den gjelder også når translatøren har sluttet i sitt yrke.
  Translatøren står rettslig ansvarlig dersom brudd på taushetspplikten begås.

"God translatørskikk innebærer at translatøren behandler alt han får kjennskap til i forbindelse med oppdraget strengt fortrolig, og at han påser at uvedkommende ikke får tilgang til dokumenter eller annet materiale som vedrører oppdraget. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset."- kilde: SFT 2005

Hvem er "statsautorisert translatør" ?

Statsautorisert translatør:


"En statsautorisert translatør har bestått en krevende og internasjonalt anerkjent eksamen i oversettelse ved Norges Handelshøyskole (NHH), med spesiell vekt på teknisk, merkantilt, juridisk og økonomisk/administrativt fagspråk. Vedkommende har bevilling fra NHH og er bemyndiget til å stemple og bekrefte riktigheten av oversatte dokumenter."

- kilde: SFT 2005

"HVORFOR BRUKE STATSAUTORISERT TRANSLATØR?"

Når du bruker en statsautorisert translatør, er du ikke bare sikret høy kvalitet og tro oversettelse, men en rekke rettigheter. Bruker du en "vanlig" oversetter, kan du f.eks. ikke klage dersom oversettelsen inneholder kritiske feil. Du har begrensede muligheter til å kreve enten pengene tilbake eller annen form for erstatnig.

En statsautorisert translatør står derimot rettslig ansvarlig for den oversettelsen han/hun leverer.

En "vanlig" oversettelse har ingen rettslig bindende status, og kan dermed bli avvist av den enkelte institusjon.

 

 

POLSK MAGASIN FOR SAMFUNN OG KULTUR

I NORGE

 

NB! NYHET!

 • Eneste i sitt slag samling av over 500 norske og polske idiomer, ordspråk og ordtak
 • Praktisk hjelp for deg som vil utvide din språklige horisont
 • Eksempler hentet fra dagliglivet
 • Passer for nybegynnere og viderekomne
 • Ypperlig som gave!

Bestilling: nortext@nortext.net


NorText.net anbefaler:

NYTTIGE LENKER:

www.varjag.no

Advokatfirma Varjag AS: Etablering av aksjeselskap, norsk AS eller engelsk Limited med norsk filial/NUF.

Vi snakker polsk!


©2005 NorText.net e-mail: nortext@nortext.net • tlf. +47 40 200 314, fax +47 222 9 4444 last update: 10.03.2008

liczniki